077-4020910 / 077-4020911

הסכם קיבוצי וצווי הרחבה

הסכם קיבוצי הינו הסדר בין מעסיק, או ארגון מעסיקים, לבין ארגון עובדים המסדיר את כללי ההתנהלות בין המעסיק לעובדיו (באשר לתנאי עבודתם, שכרם, נהלי משמעת וכיוצא באלה).
מעסיק שהוא חבר בארגון מעסיקים, ונחתם הסכם קיבוצי שעליו חתם אותו ארגון אליו הוא משתייך, יחול ההסכם באופן אוטומטי על המעסיק בהתאם לענף אליו הוא משתייך.
הגם שההסכם אינו מהווה “דבר חקיקה”, הוא מחייב את הארגונים אשר חתמו עליו, והכפופים לארגונים אלו.
במקרים שונים, מוחלט להרחיב הוראה או מספר הוראות של ההסכם הקיבוצי וכך ההסכם מורחב על כלל המשק או על ענף מסויים.
כך למשל צו ההרחבה אשר קבע חובת ביטוח פנסיוני לכלל העובדים במשק, החל בשנת 2008, הינו צו הרחבה כללי, בעוד שצו הרחבה לעובדי ענף המרצפות הינו צו הרחבה ענפי, וחל רק על ענף זה.
בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים, שר התמ”ת רשאי להרחיב תחולה של הוראה או מספר הוראות בהסכם הקיבוצי על ענף מסוים או על כלל המשק.
ההוראות המורחבות נקראות “צו הרחבה”. השר הפעיל את סמכותו כאמור, והרחיב הוראות מהסכמים קיבוציים בענפים שונים במשק.
צו ההרחבה נועד להגן מצד אחד על עובדים שמעבידיהם אינם מאוגדים בארגון מעבידים כלשהו, ולהחיל עליהם הוראות מההסכם הקיבוצי של הענף אליו הם משתייכים.

לפיכך, ישנם מעבידים אשר על אף שאינם חברים בארגון מעבידים, יחולו עליהם הוראות צווי הרחבה שונים. כלומר, מעביד המשתייך לענף מסוים אשר הוחל עליו צו הרחבה, כדוגמת ענף ההובלות, השמירה, הניקיון, ההסעים, הפלסטיקה, ענף העץ, ענף המתכת והחשמל וכיו”ב, יהיה מחויב לפעול עפ”י הוראות צו זה.

משרד עורכי הדין מסקין את אבן חיים בעלי ניסיון עשיר ורחב היקף בדיני עבודה, זכויות נשים בעבודה, זכויות עפ”י צווי הרחבה שונים במשק וכן במגוון תחומי המשפט המסחרי והאזרחי, ליטיגציה אזרחית ויישוב סכסוכים. המשרד מעניק שירותים הן בתחום הליטיגציה, והן בתחום הייעוץ המשפטי השוטף. המשרד מייצג טווח רחב של לקוחות מן המגזר העסקי והפרטי.
פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי ללא צורך בהתחייבות מראש ונשמח לעמוד לשירותכם.

טלפונים: 077-4020911 / 077-4020910
פקס: 077-4020912
דוא”ל: info@melawoffice.co.il

ליצירת קשר