077-4020910 / 077-4020911

זכויות עובדים עם סיום יחסי עובד – מעביד

 

לאחר שנסתיימו יחסי העבודה שלכם, בין אם פוטרתם על ידי המעסיק ובין אם הודעתם על התפטרות מעבודה,להלן מספר נקודות שכדאי לשים לב אליהן ואשר יהיה בהן לסייע לכם לבדוק ולפעול למיצוי זכויותיכם.

פדיון ימי חופשה

אם במועד סיום ההעסקה נותרו ימי חופשה שלא נוצלו, אתם זכאים לפדות אותם ולקבל תשלום בעבורם.

תשומת הלב לכך, שנושא העמלות/פרמיות/בונוסים קבועים להם היה זכאי העובד/ת במהלך תקופת עבודתו/ה, רלבנטי גם לגבי חישוב שווי יום חופשה בעת ביצוע הפדיון.

דמי הבראה

עובד/ת שהשלים/ה שנת עבודה – זכאי/ת לקבלת דמי הבראה. הזכאות הינה על בסיס כמות ימים בהתאם לוותק כאשר שווי כל יום הינו קבוע.

במקרהבו עובד/ת שהועסק/ה למעלה משנה ופוטר/ה במהלך שנת העבודה השנייה כך שלמעשה עבד/השנה וחלק מהשנה השנייה, יזכה בתשלום דמי הבראה בגין השנה הראשונה וחלק יחסי מהשנה השנייה.

 קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות

עם סיום יחסי עובד מעביד ועל מנת לוודא כי כל זכויותיכם שולמו במלואם לרבות ההפרשות לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים ולקרן השתלמות (כמובן כל אחד בהתאם להסכם עבודה ו/או בכפוף לצווי הרחבה/הסכם קיבוצי) חשוב לפנות לקופת הפנסיה ולקופת הקרן ההשתלמות על מנת לקבל פירוט צבירה ביחס לכלל ההפקדות שבוצעו ע”י המעסיק במהלך כל תקופת העסקתכם.

עם סיום העסקתכם, על המעסיק לשלוח מכתב העברת בעלות לקרן שבה מתנהלים כספי הצבירה(מכתבשחרור). במכתב זה הוא מעביר למעשה את הבעלות על הקופה לטובתכם.

שעות נוספות

עבדתם שעות נוספות במהלך תקופת העסקתכם? אתם זכאים לקבלת תגמול בעבור שעות אלה, בשיעור של 25% או 50% (בהתאם לכמות השעות הנוספות שעבדתם).

הזכות לקבלת תגמול זה איננה ניתנת לוויתור ובוודאי שלא ניתן להחתים עובד על הסכמתו לקבלת

שכר הנמוך מזה הקבוע בחוק.
עם סיום העסקתכם, דרשו לקבל מהמעסיק דו”ח שעות, כזה המפרט את כלל שעות העבודה שעבדתם בכל חודש וחודש במהלך תקופת העסקתכם.

כמוכן ועל מנת שתהיה לכם ראייה בגין כל שעות העבודה אותן ביצעתם, חשוב לשמור את דוחות הנוכחות או את רישום השעות וימי העבודה באופן עצמאי בעבור כל תקופת העסקה. 

דמי מחלה

עובד אשר נעדר ממקום עבודתו עקב מחלה למעלה מיום אחד, זכאי לתשלום מהמעסיק עבור ימי מחלתו.

עבור היום השני והשני – זכאות ל-50% משכר העבודה.

עבור היום הרביעי והלאה – זכאות ל-100% משכר העבודה.

יובהר, שככל והעובד מועסק במסגרת חוזה העסקה אישי או שעל המעסיק חל הסכם עבודה קיבוצי, ייתכן שיקבעו תנאים המיטיבים עם העובד מבחינת דמי המחלה (נכון גם לגבי זכויות אחרות).

נותרו לכם ימי מחלה שלא ניצלתם, לרוב האפשרות לפדות אותם (בדומה לימי חופשה) איננה קיימת. יחד עם זאת, לעובדי מדינה למשל כן קיימת האפשרות לפדיון ימי מחלה.

דמי חגים

עובד המועסק במשכורת חודשית, זכאי לתשלום בעבור ימי חג בהם נעדר מהעבודה, ככל ואלה לא חלים בשבת או ביום שישי (ככל ובמקום העבודה עובדים 5 ימים בשבוע).

עובד שהועסק במהלך החג זכאי לתגמול בשיעור של 50%. הזכאות הינה כאמור לעובד אשר השלים 3חודשי העסקה במקום העבודה, אמור היה לעבוד ביום בו חל החג והוא עבד ביום שלפני החג וביום שלאחריו (אלא אם נעדר באישור המעסיק).

פיצוי בשל הפרת חוזה

אם עובד מועסק בחוזה שתוחם את תקופת העסקתו בזמן (מה שנקרא: חוזה לתקופה קצובה)והמעסיק בחר לפטר את העובד לפני תום התקופה הקצובה, העובד זכאי לפיצויים בשל הפרת חוזה. ברוב הפעמים גובה הפיצוי נקבע מראש בחוזה ההעסקה.

משרד עורכי הדין מסקין את אבן חיים בעלי ניסיוןעשיר ורחב היקף בדיני עבודה, זכויות נשים בעבודה, וכן במגוון תחומי המשפט המסחרי והאזרחי, ליטיגציה אזרחית ויישוב סכסוכים. המשרד מעניק שירותים הן בתחום הליטיגציה, והן בתחום הייעוץ המשפטי השוטף. המשרד מייצג טווח רחב של לקוחות מן המגזר העסקי והפרטי.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי ללא צורך בהתחייבות מראש ונשמח לעמוד לשירותכם.

טלפונים: 077-4020911 / 077-4020910
פקס: 077-4020912
דוא”ל: info@melawoffice.co.il

ליצירת קשר