077-4020910 / 077-4020911

עורך דין תאונות דרכים 

חוויה של תאונת דרכים היא תמיד קשה בפני עצמה, גם בשל הפגיעה הפיזית שלצערנו קורית בחלק לא מבוטל מהתאונות וגם בשל נזקים נוספים, כלכליים ורגשיים. הפסדים כספיים אינם מסתכמים בימי עבודה שלא הגענו אליהם בלבד, אלא גם אירועים שונים שאין לנו אפשרות להגיע אליהם בעקבות נגישות או מצב פיזי.
לצערנו, בנוסף לכל אלו, במקרים רבים גם התנהלות חברות הביטוח מולנו במקרה פגיעה הוא קשה ומתסכל. נציגי החברה לא רואים את הקושי של הנפגע שעומד מולם, כי אם בעיקר את ההוצאה הכספית של חברת הביטוח. החברה מתעקשת על אי-עמידה בתנאים בניסוחים שהאדם הפרטי מתקשה להבינם, מתוך כוונה להכשיל את התובע. מעקבים אחרי תובע בתאונת דרכים הם תופעה מוכרת כבר שנים רבות וכן מקרים קשים אשר הגיעו לעיתונות, בהם תובע או תובעת שנפגעו קשה בתאונת דרכים לא קיבלו את הפיצוי ההולם.
כמו בכל תחום אחר, גם כאן התערבות מקצועית של אדם או גוף אשר מעורים בחוק תספק מענה לאזרח. עורך דין אשר מצוי בחוקים הרלוונטיים, עבר הסמכה ומכיר את התנהלות החברות בשטח, משמש למעשה שכבת המגן והתמיכה לאדם שנפגע ומנסה לקבל את המגיע לו על-פי חוק.
הדרך להבטיח את קבלת הפיצויים מחברת הביטוח היא תביעת החברה בבית המשפט. עורך הדין הינו האדם המקצועי אשר מחזיק בידע המתאים להגשת תביעה מוצלחת שתעניק לתובע גם את המגיע לו ובנוסף לכך את היכולת לישון בלילה בשקט, בידיעה שאדם מיומן אחראי לפעולות משפטיות שהתובע אינו מכיר. חששות אשר יכולים לעלות לגבי התנהלות בתביעה כזו נמנעים, כאשר בוחרים עורך דין מנוסה ומתאים ומנהלים את תיק התביעה בבית המשפט בעזרתו.
תפקידו של עורך דין בהקשר זה, הוא להיות הגורם אשר מבטיח לתובע את היכולת הכלכלית ולעיתים אף הסיעודית, על מנת שנפגע בתאונת דרכים יוכל לשקם את עצמו באופן מלא ככל שניתן. כמו שכל אדם ואשה בעלי הגיון יפנו לרפואה המקצועית כדי לטפל במצב הרפואי שנוצר בעקבות תאונת הדרכים, כך פנייה לעורך דין היא טיפול במישור המשפטי של האירוע.
כאמור, גם החלטות בדבר אובדן כושר עבודה או מצב סיעודי בעקבות תאונת דרכים, יכולות להתקבל בבית המשפט. תאונות דרכים קורות במהלך שעות העבודה, למשל, כך נחשבות גם לתאונות עבודה ודורשות טיפול הולם בתיק התביעה. במקרים אלו, יש צורך לעדכן גם את המוסד לביטוח לאומי בתוך פרק זמן מסוים, פעולה שעורך דין אשר מנהל תיק תביעה רשאי לבצע בעבור התובע ובכך לחסוך זמן, מאמצים ולצערנו גם לא מעט תסכול.
באחריות הנפגע או הנפגעת בעיקר לתעד את נזקי הגוף בצורה מדויקת וקרוב לאירוע ככל שניתן. מסמכים רפואיים מהווים בסיס ראיות חשוב ולכן יש לשמור את המסמכים האלו לזמן בו יוכלו לשמש כעדות שאכן התחרשה פגיעה, באם חברת הביטוח מנסה לטעון כנגד זאת בבית המשפט. רובנו מתעדים ומתעדות כיום מצבים כאלו של פגיעות, כאשר לרובנו אין כלל את הידע הדרוש כיצד להשתמש באותן תמונות או ראיות. לשם כך, טיפול של עורך דין מקצועי בתאונה הוא הכרחי לשם הצלחה.
בניגוד להרבה תביעות מסוגים אחרים, בתביעות תאונת דרכים קיים חוק ברור עוד משנת 1975, אשר קובע את מתן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כפעולה סוציאלית. כדי להשיג מצב כזה, בו מעגל הזכאים לפיצויים מתאונות דרכים עולה, קיימת הפרדה בין האשם בתאונת דרכים ובין הזכאות לפיצויים. לפי חוק זה, בעצם גם אם תאונת הדרכים קרתה באשמתנו ונעשה לנו נזק גופני, עדיין נוכל לתבוע את חברת הביטוח. בעזרת עורך דין לתאונות דרכים גם נוכל להבטיח שנקבל מחברת הביטוח את הסכום המרבי אותו אנחנו זכאים לקבל בגין התאונה. במשפט אחד, למעשה חוק הפיצויים אינו רואה אשמה וחוסר אשמה לצורך הענקת יכולת כלכלית לאדם לבצע שיקום מלא.
חשיבות גדולה להצלחת תביעות בגין תאונות דרכים, היא מסירת מידע כמה שיותר קרוב לאירוע, באופן מלא ככל הניתן וכמובן בשקיפות מלאה. חישוב הפיצויים בתאונות דרכים מורכב מכמה קריטריונים, בהם סוג עיסוקו של הנפגע, הזמן בו נאלץ להיעדר מעבודתו בעקבות התאונה, גיל הנפגע וכן הלאה. על-פי רוב, חברות הביטוח ינסו להקטין ככל הניתן את התשלום לנפגעי תאונות דרכים בטענות שונות. אדם אשר אינו עוסק בתחום עריכת הדין יתקשה לעמוד מול נציגי חברת הביטוח בבית המשפט ולהיאבק על גובה הפיצויים שמגיעים לו. לחברות ביטוח לדאבוננו תמיד היה קל להכשיל את האזרח או האזרחית הקטנים. עורכי הדין המקצועיים ותביעה כנגד חברת הביטוח, הם הדרך הנכונה והגורם הנכון כדי לקבל את מלוא הפיצויים שמגיעים לנו ויתרה מכך, לחסוך לנו את אותם תסכולים וכעסים שלרוב הם מנת חלקנו בהתנהלות מול חברות ביטוח למיניהן.
חשוב לציין ששכר הטרחה של עורך דין לתאונות דרכים נגזר מתוך הסכום שהתובע קיבל במקרי הצלחה בלבד. הסדר זה מבוסס וקבוע בחוק ומאפשר מצב בו התובע יכול להסתמך ביתר שאת על עורך הדין. מידת ההצלחה של עורך הדין בתביעה וגובה הפיצויים שהשיג, משפיעים על העמלה שיקבל בהסדר זה. כל עורך דין מנוסה ומיומן שואף להצלחה יתרה בבית המשפט גם מתוך שכרו בעבור עמלו לטובת הלקוח. במצב כזה, הסיכויים לנצח בבית המשפט ולקבל פיצויים בגובה הולם אשר יכולים באמת לעזור לשיקום, גוברים עד מאוד. תקנות אלו, לגבי גובה התשלום לעורך הדין וכן הסדר התשלום בעת הצלחה, הן תקנות מחייבות לכלל עורכי הדין בישראל.
אחוזי שכר הטרחה של עורך הדין בתביעות בתחום תאונות הדרכים, משתנות לפי התקנות בהתאם למצב התיק ולמהלכים אשר נעשו בו: במקרה של הסדר בין התביעה וחברת הביטוח עוד בטרם הגשת התיק לבית המשפט, גובה העמלה לעורך הדין תהיה לא יותר משמונה אחוזים מתוך הסכום שהתקבל בהסדר. אם ההסדר יערך לאחר הגשת התיק לבית המשפט, העמלה לעורך הדין תהיה בגובה של עד לאחד עשרה אחוזים. במצב בו התקבלו פיצויים לתובע רק לאחר הכרעה של בית משפט, שכר הטרחה לעורך הדין המייצג את התובע יהיה בשיעור של עד שלושה עשר אחוזים מתוך הסכום שהוחלט בבית המשפט לטובת התובע.
בפועל, בעקבות ההסדר של שכר הטרחה מעוגן בחוק, לרוב בתי המשפט יוסיפו את הסכום אותו עורך הדין צריך לקבל בעבור ניהול התיק, לגובה הפיצויים אותם חברת הביטוח צריכה לשלם. כך, חברת הביטוח למעשה תשלם גם את שכר טרחתו של עורך הדין מצד הלקוח.
כדי למצוא עורך דין מתאים לייצוג בבית המשפט באופן המוצלח ביותר, כדאי לנו להקפיד לבדוק כמה נקודות:
האם המשרד מתמחה באמת בענייני תאונות דרכים, או שמא מדובר במשרד שעוסק בנושאים שונים במישור האזרחי או הכלכלי ומתיימר לעסוק בפגיעות גוף, שהן נושא צר וברור מאוד בישראל.
האם המשרד מייצג אזרחים פרטיים בלבד או גם חברות ביטוח? שאלה זו חשובה כדי להימנע ממקרים בהם ניגוד עניינים של משרד עורכי הדין עלול להשפיע על תוצאות המשפט, שלא לטובת הלקוח.
כמובן שיש לבדוק את שנות פעילותו של עורך הדין או המשרד, הניסיון הקיים בתיקים וכמובן המלצות אשר ניתן בימינו להשיג בקלות באינטרנט. עורך דין מנוסה יכיר את שמות העצמות בגוף למשל ויוכל להבין מסמכים רפואיים.
אל תטפלו במקרה תאונת דרכים לבד, פנו לעורך דין.