077-4020910 / 077-4020911

צו הרחבה בענף ההובלה

ביום 13.5.2007 פורסם ברשומות צו ההרחבה בענף ההובלה אשר מרחיב את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם בין התאחדות מפעלי הובלה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, והן יחולו על כל המעבידים בעלי מפעלי הובלה ועובדיהם שתפקידם הקבוע הוא נהיגת רכב משא להובלת מטענים שמשקלו עולה על 4 טון. (להלן – צו ההרחבה). 

צו ההרחבה קובע כי משכורות העובדים יהיו בהתאם לטבלת שכר מעודכנת המצורפת לצו ההרחבה. עדכון שכר העובדים יעשה אף הוא בהתאם לטבלת השכר. עוד נקבע כי תוספת משפחה, תיווסף לשכר העובד ותהווה חלק משכר העבודה המופיע בטבלת השכר.

צו ההרחבה הקיים תיקן את צו ההרחבה הקודם וקבע כי המעסיקים יפתחו קרן השתלמות לנהגים קבועים המועסקים על ידם ואשר אינם נמצאים בתקופת ניסיון.

צו ההרחבה מוסיף וקובע כי הבסיס לחישוב השכר להפרשות לקרן השתלמות יהיו בשיעור של 150% מהשכר המשולב של העובד, הכולל את שכר היסוד לפי טבלת השכר, בצירוף תוספת יוקר, תוספת ותק ותוספת מקצועית. 

קרן פנסיה מקיפה – החל מיום 13.5.2007 יבוטח כל עובד מיום תחילת עבודתו במפעל, בקרן פנסיה מקיפה חדשה שאושרה על ידי הממונה על שוק ההון, וחסכון במשרד האוצר לאחר יום 1.1.1995. 

תחולת ההסכם

עובד אשר יתקבל לעבודה במפעל לאחר יום 13.5.2007 (להלן- עובד חדש), ואשר היה מבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה אחרת מזו הנהוגה במפעל או בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לפני 1.1.1995, טרם תחילת עבודתו במפעל, או שהיה מבוטח בביטוח מנהלים ובמועד כניסה לתוקף של צו ההרחבה היה לו הסדר הכולל גם ביטוח זקנה, נכות ושאירים בקופת ביטוח המבוסס על תשלום כספי התגמולים ופיצויי הפיטורים שלא פחתו מ- 1/3% 18 ונוסף לכך, תשלום המעביד במקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר ובלבד שתשלום המעביד לא יעלה על 2.5% מהשכר (להלן – ביטוח מנהלים) (להלן יחד – הסדר פנסיוני קיים), יהיה רשאי לבקש את המשך ביטוחו בהסדר הפנסיוני הקיים לגביו. על העובד להציג למעסיקו תוך 30 ימים מיום תחילת עבודתו במפעל אישור על ביטוחו בהסדר הפנסיוני הקיים.

משרד עורכי הדין מסקין את אבן חיים בעלי ניסיון עשיר ורחב היקף בדיני עבודה, זכויות נשים בעבודה, זכויות עפ”י צווי הרחבה שונים במשק וכן במגוון תחומי המשפט המסחרי והאזרחי, ליטיגציה אזרחית ויישוב סכסוכים. המשרד מעניק שירותים הן בתחום הליטיגציה, והן בתחום הייעוץ המשפטי השוטף. המשרד מייצג טווח רחב של לקוחות מן המגזר העסקי והפרטי.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי ללא צורך בהתחייבות מראש ונשמח לעמוד לשירותכם.

טלפונים: 077-4020911 / 077-4020910
פקס: 077-4020912
דוא”ל: info@melawoffice.co.il

ליצירת קשר