077-4020910 / 077-4020911

תביעות נגד משרד הבטחון

הזכאים להגיש תביעה כנגד משרד הבטחון עקב חבלה שארעה בתקופת שירותם הצבאי הינם חיילי צה”ל, שוטרים וסוהרים.
השלב הראשון בתביעה כנגד משרד הבטחון הינו שלב ההכרה, בו נדרש התובע להוכיח כי אירוע החבלה או המחלה ממנה הוא סובל ארעה במהלך ועקב שירותו.
קיימת משמעות רבה לשלב זה, שכן אם לא יוכל התובע לבסס את הוכחת החבלה או המחלה לא יוכל לעבור לשלב הבא שבו אמורה להבדק נכותו הרפואית ובהתאם להקבע שיעור הפיצוי המגיע לו.
חשוב ביותר מיד עם התרחשות האירוע הרלבנטי לפעול לקבלת דו”ח פציעה מהמפקד הישיר ומקצין הרפואה המתאים. הדו”ח צריך להכיל את כל הפרטים הנוגעים לאירוע (מועד התרחשות האירוע, מקום התרחשותו וכו’).
במידה והיו עדים לאירוע יש לשמור על פרטיהם, שכן ייתכן מצב בו יידרש הנפגע להציג עדויות לתמיכה בטענותיו.
יש מקום לשמור על כל מסמך רפואי אשר ניתן בגין אותו אירוע וחשוב לציין בפני כל גורם רפואי כי אותו אירוע התרחש במהלך השירות וכתוצאה ממנו.
במצב בו מסיבה כלשהי לא מולא דו”ח פציעה בסמוך למועד האירוע, עדיין ניתן יהיה להתגבר על דרישה זו ואולם הליך הוכחת הטענה תהא מורכבת יותר.
כאמור, מעבר להכרה בחבלה אשר גרמה נזק ישנם מקרים בהם מחלה אשר התפרצה אצל החייל, סוהר או שוטר יכול ותוכר על ידי משרד הבטחון.
מקרים כמו נזק נפשי עקב חשיפה לטראומה במהלך השירות, נזק שמיעתי עקב חשיפה לרעש, אירוע מוחי, התקפי לב וכו’ יכולים אף הם להכנס במסגרת המקרים המוכרים על ידי משרד הבטחון.
רק לאחר החלטת קצין התגמולים אשר קובעת הכרה באירוע, מועבר הטיפול לבדיקה של וועדה רפואית אליה יזומן הנפגע.
הבדיקה של הוועדה הרפואית היא זו אשר למעשה תכריע בשאלת זכויותיו של הנפגע ועל כן חשוב להתכונן אליה בהתאם ולדאוג לליווי של עורך דין המתמחה בתחום.

משרד עורכי הדין מסקין את אבן חיים מתמחה בתביעות נפגעי עבודה כנגד משרד הבטחון.
פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי ללא צורך בהתחייבות מראש ונשמח לעמוד לשירותכם.

טלפונים: 077-4020911 / 077-4020910
פקס: 077-4020912
דוא”ל: info@melawoffice.co.il

ליצירת קשר